TDH

TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ

“ARTIK SÖZ TÜRKÇENİN!”

Sevgideğer Topraktaşlarım,

Üye sayısı milyonları, paylaşım erişimi on milyonlarca kişiyi bulan ve her gün giderek büyüyen Türkçenin Diriliş Hareketinin kurucularından biri olarak bulduğum “topraktaş” sözcüğünün anlamı, ilk okuduğunuzda ruhunuzda oluşan ilk izlenim gibidir.
Bu sözcüğün içerisinde, Kurtuluş Savaşı’nda topraklarımız uğrunda birlikte ölmek vardır.
Bu sözcükte aynı ekini (kültürü) paylaşmak vardır.
Bu sözcükte komşunuz aç yatarken tok yatmamak vardır.
Bu sözcükte komşularınıza sevgi ve onların haklarına saygı vardır.
Bu sözcükte arkadaşlık vardır.
Bu sözcükte dost olmanın yüceliği vardır.
Bu sözcük bize; dünyanın en bereketli yurdunda yaşadığımızı ve birlikte yaşadığımız bu yurda yine birlikte sahip çıkmamız gerektiğini anımsatır.
“Topraktaş” sözcüğü bize, bu bereketli topraklarda ürettiklerimizle beslendiğimizi ve beslendiğimiz bu cennet toprağımıza nankörlük etmemeyi anlatır.
“Topraktaş” sözcüğü bize; dil, din, mezhep, düşünce ayrılıklarına karşın eşit birer yurttaş olmayı anlatır.
“Topraktaş” demek cennet ülkemize göz diken yabancı güçlere aldanmamak; ortak değerlerimize, vatanımıza, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetimize sahip çıkmak demektir.
Cennet ülkemizde yaşayan topraktaşlarıma sağlık, mutluluk ve hak ettiğimiz refah düzeyinin üzerinde bir yaşam dilerim…

 

Değerli Sanatçı Arkadaşlarım,

Bir ülkenin ekini (kültürü), o ülkenin kimlik kartıdır. Eğer bir ülkenin ekini (kültürü) ulusallığını kaybederek yozlaşırsa, o ülkenin kimliği olmaz ve sömürgeleşir. Kültürünün bozulması ise önce o ülkenin dili bozularak yapılır ve daha sonra da müziği bozulur.
Biz besteciler, yorumcular, yazarlar, söz yazarları, müzik adamları ürettiğimiz yapıtlarda Türkçemizin bozulmamasına, ekinimizin (kültürümüzün) ve dolayısıyla ulusal ve yöresel gelenek, görenek ve törelerimizin korunmasına çok özen göstermeliyiz. Bütün bunları yaparken bölgesel ayırımcılık yapmadan, bir bütün halinde güzel Türkiye’mizi düşünerek davranmalıyız. Bizler ne verirsek ülkemizin geleceği olan çocuklarımız da onu alır. Çünkü çocuklar ve yetişkinlerin bir kısmı, göz önündeki insanları örnek almakta ve taklit etmektedirler. Bu nedenle bütün tutum ve davranışlarımızla genç kuşaklara örnek olmalıyız.
Lütfen kimse ülkemiz için kendine düşen sorumluluğu unutmasın ve birçok insan arasından kendisine sunulan olanakları, maddi çıkarları için kötüye kullanmasın.
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Lütfen davranışlarımıza, sözlerimize titizlikle özen gösterip, canım Türkiye’me ve güzel Türkçemize toz kondurmamaya özen gösterelim.

YALÇIN MIHÇI

Türkçenin Diriliş Hareketi Sözlükleri için tıklayınız:

http://turkcenindirilisi.com/turkce-kisi-adlari-sozlugu-kiz-ve-erkek-cocuklar-icin-turkce-adlar/

 

http://turkcenindirilisi.com/tip-terimleri-sozlugu-temel-tip-terimleri/

http://turkcenindirilisi.com/turk-tarihi-ve-soylenceleri-efsaneleri-sozlugu/

www.turkcenindirilisi.com

[wp-rss-aggregator]